Publications

 

 

 

Home

 

About Us

 

Mission Statement

 

Tax Topics

 

Contact

 

Links

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Here you can find a chronological overview of publications (in dutch) relating to his fields of specialisation :

 

 

-   "Vanaf... tot... – de ‘kennisgeving’ als vertrekpunt voor de termijn van de vordering in rechte", (noot onder Rb. Brussel 9 juni 2004), T.F.R. 2004, afl. 270, 975-977 (GOOSSENS, G.);

 

 

-   "De commissielonen van een zelfstandige agent in een bankfiliaal: baten of winsten?", Acc. & Fisc. 2007, afl. 7, 6-7 (GOOSSENS, G. en CLAES, A.);

 

 

-   "Bespreking van het arrest van het Hof van Beroep te Gent van 12 september 2006", Nieuwsbrief Successierechten 2007, afl. 6-7, 7-12 (GOOSSENS, G. en VAN LAERE, D.);

 

 

-   "Redelijkheid, evenredigheid en proportionaliteit – Het standpunt van het Hof van Cassatie inzake de rechterlijke toetsing van fiscale geldboetes", (noot onder Cass. 16 februari 2007), T.F.R. 2007, afl. 330, 937-942 (GOOSSENS, G.);

 

 

-   "Belastbaarheid in de personenbelasting van liquidatieboni uitgekeerd in 2002: de rechtbank te Brussel volgt de belastingplichtige", (noot onder Rb. Brussel 14 december 2007), T.F.R. 2008, afl. 348, 862-867 (GOOSSENS, G.);

 

 

-   "De rechterlijke toetsing van de fiscale geldboete opgelegd wegens verzuim in de successieaangifte", Nieuwsbrief Successierechten 2008, afl. 1, 1-6 (GOOSSENS, G. en VAN LAERE, D.);

 

 

-   "Het verlaagd tarief van 8,8% voor legaten aan buitenlandse rechtspersonen - Wat met de rechten die vóór 1 januari 2004 werden geheven?", Nieuwsbrief Successierechten 2008, afl. 3-4, 14-20 (GOOSSENS, G. en VAN LAERE, D.);

 

 

-   "Een nieuw fiscaal statuut voor auteursrechten: eindelijk op de goede weg?", Fisc. Act. 2008, afl. 25, 1-6 (GOOSSENS, G.);

 

 

-   "Het verlaagd tarief van 8,8% voor legaten aan buitenlandse rechtspersonen - Het hof van beroep te Antwerpen bevestigt de strijdigheid met het EG-Verdrag", Nieuwsbrief Successierechten 2009, afl. 5, 14-20 (GOOSSENS, G. en VAN LAERE, D.); 

 

 

-   "Over bisschoppen die nooit pastoor zijn geweest: het Hof van Cassatie en het toetsingsrecht van de beslagrechter inzake fiscale schuldvergelijking", (noot onder Cass. 12 december 2008), T.F.R. 2009, afl. 365, 639-644 (GOOSSENS, G.);

 

 

-   “...in goede en kwade dagen: over de gehoudenheid van de echtgenoot van de verschoonbaar verklaarde gefailleerde”, (noot onder Cass. 14 januari 2010), T.F.R. 2010, (in voorbereiding)(GOOSSENS, G.).

 

FisCuriosa

Your online guide to Belgian Tax Law